Studio Informacyjno-Wydawnicze Rob Robert Zapora

1 adres firmy Kościuszki 2, 58-573 Piechowice
2 nip 6111151633
3 regon 020537575
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Wydawanie gazet; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Działalność portali internetowych; Działalność agencji informacyjnych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność agencji reklamowych; Działalność fotograficzna; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Działalność klubów sportowych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność związana ze sportem;