Daxa Biuro Księgowe Renata Rojek

1 adres firmy Leśna 7A, 58-573 Piechowice
2 nip 6111208250
3 regon 021804883
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Wykończanie wyrobów włókienniczych; Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność związana z tłumaczeniami; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Artystyczna i literacka działalność twórcza;