"Dj Sport" Dariusz Jarosz

1 adres firmy ul. Michała Żymierskiego 103, 58-573 Piechowice
2 nip 6111320892
3 regon 230067730
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych; Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych; Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Działalność klubów sportowych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Fryzjerzy i kosmetyczki; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;