Prywatna Komunikacja Autobusowa Lech Kalupa

1 adres firmy ul. Konstytucji 3 Maja 8, 58-540 Karpacz
2 nip 6111063739
3 regon 230533422