Marlena Jędrocha Izery Art Gallery

1 adres firmy 58-512 Stara Kamienica
2 nip 6112521316
3 regon 021650434
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozyskiwanie drewna; Wykończanie wyrobów włókienniczych; Produkcja wyrobów tartacznych; Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; Drukowanie gazet; Pozostałe drukowanie; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych; Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych; Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia; Produkcja mebli biurowych i sklepowych; Produkcja mebli kuchennych; Produkcja pozostałych mebli; Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych; Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; Produkcja gier i zabawek; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Hotele; Obiekty noclegowe; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność agencji reklamowych; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Działalność obiektów kulturalnych; Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego;