Dolnośląska Pracownia Kultury Filip Brzozowski

1 adres firmy ul. Karkonoska 8c, 58-540 Karpacz
2 nip 9471912024
3 regon 021964173
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich; Pozostałe drukowanie; Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; Produkcja gier i zabawek; Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Hotele; Obiekty noclegowe; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z projekcją filmów; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Działalność fotograficzna; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Pozostała działalność związana ze sportem;