Czesława Leksycka

1 adres firmy ul. Nadrzeczna 20, 58-540 Karpacz (miasto)
2 nip 6111191779
3 regon 231085227