Jan Połomski

1 adres firmy ul. Karola Świerczewskiego 171, 58-508 Mysłakowice
2 nip 6141463952
3 regon 022129194