Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Dorado" Janina Zimmer

1 adres firmy ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 99, 58-508 Jelenia Góra
2 nip 6111637181
3 regon 231142215
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków; Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu; Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie; Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; Produkcja masy betonowej prefabrykowanej; Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia; Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Hotele; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;