"Educatio" Edukacja i Finanse Katarzyna Witkowska

1 adres firmy 58-508 Jelenia Góra
2 nip 6112513268
3 regon 022280270
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; Opieka dzienna nad dziećmi; Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;