Agencja Inicjatyw Szkoleniowych -Sobaszek Marcin

1 adres firmy -- 32, 58-508 Jelenia Góra
2 nip 6112301164
3 regon 230923979
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozostałe drukowanie; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Wydawanie książek; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z projekcją filmów; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność fotograficzna; Działalność związana z tłumaczeniami; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Działalność agentów turystycznych; Działalność pośredników turystycznych; Działalność organizatorów turystyki; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;