Firma I:Witold Liebersbach Piekarnia Cukiernia "Liebersbach" W, Sklep Spożywczyfirma Ii: Witold Liebersbach Wspólnik Spółki Cywilnej Piekarnia Cukiernia "Liebersbach" X

1 adres firmy Lwówecka 6, 58-508 Jelenia Góra
2 nip 6111564370
3 regon 230079526
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja soków z owoców i warzyw; Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Transport drogowy towarów; Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów;