Inter-Zipser Zipser Sebastian

1 adres firmy UL. SZKOLNA 15, 58-573 PIECHOWICE
2 nip 6112265907
3 regon 230884050
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Naprawa i konserwacja maszyn; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; Pozostałe badania i analizy techniczne; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Działalność fotograficzna; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;