Zbigniew Michalczyk

1 adres firmy ul. Kolejowa 4a, 58-573 Piechowice
2 nip 6111181114
3 regon 022305082