Piccola Verona Matteo Meggiolaro

1 adres firmy 58-508 Dziwiszów
2 nip 6112722440
3 regon 021700735
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność związana z tłumaczeniami; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Działalność agencji pracy tymczasowej; Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; Działalność agentów turystycznych; Działalność pośredników turystycznych; Działalność organizatorów turystyki; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;