Alfreda Pajdzik

1 adres firmy ul. Konstytucji 3 Maja 53a, 58-540 Karpacz
2 nip 6111361603
3 regon 022211145