Zioło Anna

1 adres firmy ul. Stefana Okrzei 1, 58-540 Karpacz
2 nip 6910013741
3 regon 390352426
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich; Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Hotele; Obiekty noclegowe; Pozostałe zakwaterowanie; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Działalność organizatorów turystyki;