Balcerzak Błażej Biuro Usługowo Handlowo Turystyczne "Bakar"

1 adres firmy Konstytucji 3 Maja 39a, 58-540 Karpacz
2 nip 6651109072
3 regon 230281067
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Transport drogowy towarów; Obiekty noclegowe; Przygotowywanie i podawanie napojów; Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Działalność fotograficzna; Działalność związana z tłumaczeniami; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Działalność pośredników turystycznych; Działalność organizatorów turystyki; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;