Universo Michał Trzebowski

1 adres firmy ul. Nadrzeczna 16, 58-540 Karpacz
2 nip 6112467781
3 regon 021094246
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Wydawanie książek; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Leasing finansowy; Pozostałe formy udzielania kredytów; Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność związana z tłumaczeniami; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność fizjoterapeutyczna; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Fryzjerzy i kosmetyczki; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;