Ryszard Nowik

1 adres firmy ul. Konstytucji 3 Maja 7a, 58-540 Karpacz
2 nip 6111531399
3 regon 230359208