"Amarcord" Piotr Konieczyński

1 adres firmy ZIELONE WZGÓRZE 9, 58-508 JELENIA GÓRA 14
2 nip 6111725809
3 regon 020198601
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; Działalność usługowa związana z leśnictwem; Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; Produkcja soków z owoców i warzyw; Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek; Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek; Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych; Produkcja przypraw; Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej; Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych; Produkcja win gronowych; Produkcja cydru i pozostałych win owocowych; Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych; Produkcja piwa; Produkcja słodu; Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych; Wykończanie wyrobów włókienniczych; Produkcja dzianin metrażowych; Produkcja wyrobów tartacznych; Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja opakowań drewnianych; Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Produkcja gier i zabawek; Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne; Produkcja mioteł, szczotek i pędzli; Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; Wytwarzanie energii elektrycznej; Dystrybucja energii elektrycznej; POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt; Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin; Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw; Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia; Sprzedaż hurtowa obrabiarek; Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych; Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Działalność taksówek osobowych; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; Działalność pozostałych agencji transportowych; Hotele; Obiekty noclegowe; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Wydawanie książek; Wydawanie gazet; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z projekcją filmów; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność agencji reklamowych; Działalność fotograficzna; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Działalność związana z pakowaniem; Działalność wspomagająca edukację; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Działalność obiektów kulturalnych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność związana ze sportem; Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; Fryzjerzy i kosmetyczki; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;