Phu Moldrex Malec Monika

1 adres firmy ul.Kolejowa 1E, 58-508 Jelenia Góra
2 nip 6112310996
3 regon 020071852
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich; Działalność usługowa następująca po zbiorach; Pozyskiwanie drewna; Produkcja wyrobów tartacznych; Produkcja gotowych parkietów podłogowych; Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja wyrobów ogniotrwałych; Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; Produkcja masy betonowej prefabrykowanej; Produkcja zaprawy murarskiej; Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja mebli biurowych i sklepowych; Produkcja mebli kuchennych; Produkcja pozostałych mebli; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa mebli biurowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa związana z przeprowadzkami; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego;