Ogrody Flores Anna Pietruszka

1 adres firmy Świerczewskiego 81, 58-508 Łomnica
2 nip 6112426983
3 regon 361442400
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Przygotowanie terenu pod budowę; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych, pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Artystyczna i literacka działalność twórcza;