Gabi-Metgabriela Gogojewicz

1 adres firmy 58-508 Jelenia Góra
2 nip 6112469231
3 regon 021944940
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych; Pozyskiwanie drewna; Działalność usługowa związana z leśnictwem; Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego; Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie; Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych; Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą; Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych; Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa; Produkcja maszyn do obróbki metalu; Produkcja maszyn dla metalurgii; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Transport rurociągami paliw gazowych; Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych;