Intermax Krzysztof Guzik

1 adres firmy ul. Nadrzeczna 10, 58-540 Karpacz (miasto)
2 nip 6111571950
3 regon 230437948
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Introligatorstwo i podobne usługi; Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Wydawanie książek; Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego;