Mix-Rol Czesława Szyszka

1 adres firmy ul. Marcelego Nowotki 19, 58-573 Piechowice
2 nip 6111118966
3 regon 021959380