Lipska Marzena

1 adres firmy ul. Michała Żymierskiego 62, 58-573 Piechowice
2 nip 7151450874
3 regon 021369335