Włodzimierz Solecki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Gumbud"

1 adres firmy 58-508 Janowice Wielkie
2 nip 2220000351
3 regon 271559964
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy; Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja statków i łodzi; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Obiekty noclegowe; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Działalność agencji reklamowych; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostałe sprzątanie;