P.P.H.U Albero Agnieszka Macur

1 adres firmy 58-521 Płoszczyna
2 nip 6112272942
3 regon 230847505
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;