Budkon Inwestycje Konrad Lewandowski

1 adres firmy 58-512 Stara Kamienica
2 nip 5681310200
3 regon 020082726