Zbrzeźna Jolanta

1 adres firmy ul. Wąska 1, 58-540 Karpacz
2 nip 6111534618
3 regon 021064274
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Przygotowanie terenu pod budowę; Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Transport drogowy towarów; Hotele; Obiekty noclegowe; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Działalność obiektów kulturalnych; Działalność obiektów sportowych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;