Usługi Hotelarsko Gastronomiczne Barbara Skóra

1 adres firmy ul. Juliusza Słowackiego 7A, 58-540 Karpacz
2 nip 6111242608
3 regon 021069691