Konserwacja i Naprawa Przedmiotów Zabytkowych i Artystycznych Krawczyk-Demczuk Andrzej

1 adres firmy Żołnierska 65, 58-562 Podgórzyn
2 nip 6111051274
3 regon 230020562
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich; Działalność usługowa następująca po zbiorach; Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja opakowań drewnianych; Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; Produkcja mebli biurowych i sklepowych; Produkcja mebli kuchennych; Produkcja materaców; Produkcja pozostałych mebli; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Transport drogowy towarów; Przeładunek towarów w portach morskich; Przeładunek towarów w portach śródlądowych; Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność związana z pakowaniem; Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych; Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego; Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych; Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego; Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii; Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Pogrzeby i działalność pokrewna;