Pałac Na Wodzie Waldemar Tadajewski

1 adres firmy 58-500 Jelenia Góra
2 nip 6111517229
3 regon 230482179
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozyskiwanie drewna; Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych; Wytwarzanie energii elektrycznej; Przesyłanie energii elektrycznej; Dystrybucja energii elektrycznej; Handel energią elektryczną; Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Hotele; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Pozostałe formy udzielania kredytów; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;