Firma Handlowo -Usługowa " Ulmus "- Sławomir Buczek Specjalistyczny Sklep Górski "Navaho "

1 adres firmy 58-512 Stara Kamienica
2 nip 6111402650
3 regon 231178064
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych; Pozyskiwanie drewna; Działalność usługowa związana z leśnictwem; Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;