P.P.H.U. "Zachar" Michał Zachariasiewicz

1 adres firmy ul. Stanisława Staszica 6, 58-540 Karpacz
2 nip 6112420791
3 regon 022306549