Lidia Sakwerda Lid

1 adres firmy 58-521 Jeżów Sudecki
2 nip 8980020078
3 regon 931177315
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Obiekty noclegowe; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność agencji reklamowych; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Działalność organizatorów turystyki; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;