F.H.U Agnieszka Trzeciak-Wolska

1 adres firmy ul. Długa 68, 58-521 Jeżów Sudecki
2 nip 6921268982
3 regon 231141693
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Chów i hodowla pozostałych zwierząt; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Zakładanie stolarki budowlanej; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;