Czarna Wiewiórka Karolina Andrzejewska

1 adres firmy ul. Karkonoska 5, 58-540 Karpacz
2 nip 6112296931
3 regon 020337586
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa związana z leśnictwem; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Obiekty noclegowe; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z projekcją filmów; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność fotograficzna; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; Działalność pośredników turystycznych; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;