Konrad Kaźmierczak Wspólnik Spółki Cywilnej Firma "Złotnicza"

1 adres firmy ul. Długa 72, 58-521 Jeżów Sudecki
2 nip 6112550252
3 regon 021428316