1 Produkcja Energii Elektrycznej Jan Dobrucki 2. Turbiny Wodne

1 adres firmy ul. Rzemieślnicza 10, 58-573 Piechowice
2 nip 6112264434
3 regon 021764480