Skalo Emilia Tomkiewicz Sadownik

1 adres firmy ul. Turkusowa 15, 58-533 Mysłakowice
2 nip 6112627718
3 regon 021147623
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Uprawa pozostałych roślin wieloletnich; Rozmnażanie roślin; Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych; Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Tynkowanie; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin; Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych; Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych, pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy w wyspecjalizowanych sklepach; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Działalność w zakresie architektury; Działalność agencji reklamowych; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Działalność organizatorów turystyki; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Pozostała działalność związana ze sportem; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;