Port Arte Magdalena Dobrowolska

1 adres firmy ul. Łomnicka 22, 58-533 Mysłakowice
2 nip 6111139230
3 regon 022525412
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych; Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Produkcja pozostałych mebli; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność agencji reklamowych; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Artystyczna i literacka działalność twórcza;