Agencja Reklamowa Polandseo Sobol Sylwia

1 adres firmy ul.Kamienna 6, 58-533 Mysłakowice
2 nip 6112490076
3 regon 021109410
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Wytwarzanie gotowych posiłków i dań; Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Wydawanie książek; Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); Pozostała działalność wydawnicza; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z projekcją filmów; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Działalność agencji informacyjnych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego;