Korkonosze Emil Mendyk

1 adres firmy ul. Błękitna 9, 58-533 Mysłakowice
2 nip 6131133383
3 regon 230850826