"Pc Ekspert" Tomasz Nizwald

1 adres firmy ul.Łomnicka 3, 58-533 Mysłakowice
2 nip 6111603791
3 regon 020198340
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Introligatorstwo i podobne usługi; Produkcja elementów elektronicznych; Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych; Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli; Naprawa i konserwacja maszyn; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Działalność agencji informacyjnych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność agencji reklamowych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;