Hubert Jachimowicz Przedsiębiorstwo-Usługowe 'Hubert', Export-Import

1 adres firmy ul. Armii Krajowej 9A, 58-580 Szklarska Poręba
2 nip 6111303132
3 regon 231205424
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Uprawa pozostałych roślin wieloletnich; Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych; Pozyskiwanie drewna; Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna; Działalność usługowa związana z leśnictwem; Produkcja wyrobów tartacznych; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw; Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Pozostałe sprzątanie; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;