Janusz Stańczyk 'Sudety It-Status'

1 adres firmy ul. Wiejska 12d, 58-580 Szklarska Poręba
2 nip 6111012021
3 regon 230261700
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Wykonywanie instalacji elektrycznych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa; Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Obiekty noclegowe; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Działalność agencji informacyjnych; Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Działalność w zakresie architektury; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Działalność obiektów kulturalnych; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;