Kaja Naumowicz Muzeum Ziemi Minerals & Rocks Juna

1 adres firmy ul. Jeleniogórska 9, 58-580 Szklarska Poręba
2 nip 6112723333
3 regon 022126920
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie; Chów i hodowla pozostałych zwierząt; Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich; Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków; Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych; Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Ruchome placówki gastronomiczne; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność obiektów kulturalnych; Działalność muzeów; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii;