Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Orle" Stanisław Kornafel

1 adres firmy ul. Osiedle Orle 1, 58-580 Szklarska Poręba
2 nip 6111105828
3 regon 230175945
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa związana z leśnictwem; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Transport drogowy towarów; Hotele; Obiekty noclegowe; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Pozostałe zakwaterowanie; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Pozostała działalność wydawnicza; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Działalność agentów turystycznych; Działalność organizatorów turystyki; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność fizjoterapeutyczna; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Działalność obiektów kulturalnych; Działalność muzeów; Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność związana ze sportem; Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;